Používáme cookies

Záznamy cookies nám pomáhají zlepšovat naše stránky. Využíváme je také k analytice a cílené reklamě. Podrobnější informace najdete na straně zásady ochrany osobních údajů.

sortiment výrobků
na stránkách výrobce
sortiment výrobků
na stránkách výrobce
title-image-reference

The Crossing - dynamická vila

s prvky venkovské architektury

Původně zde bývaly nekonečné pastviny skotu, dnes v drsné krajině Nového Zélandu stojí soukromá vila nesoucí jméno The Crossing.

Projekt vznikl na míru spisovateli, jež pro tvůrčí práci oceňuje klidné a inspirativní prostředí, zároveň má být jeho dům místem vhodným pro setkávání přátel. Architekti ze studia 2 Architects pro něho vytvořili současnou stavbu nesoucí prvky místní venkovské architektury.

Limitovaná, avšak precizně zvolená, paleta materiálů se omezuje na beton, ocel a cedrové dřevo. Tedy materiály odkazují na tradiční architekturu místních farmářských budov. Dramatické a odvážné tvarosloví domu jej od okolních staveb znatelně odlišuje. Sofistikovaná poloha na vrcholu kopce nad zátokou skýtá velkolepé výhledy z panoramatických oken.

Čelní prosklenou fasádu domu tvoří velkoformátová okna, smývající hranici mezi vnitřním a vnějším prostorem. Tvarování oken kopíruje několikanásobně lomenou linii střechy. Opláštění budovy tvoří kovová schránka, souvisle pokrývající stěny i střechu. S neutrální barevností pláště budovy korespondují panely z cedrového dřeva v interiéru ošetřené olejem, převážně černé zařizovací předměty a betonová podlaha. Ocel, zakomponována do interiéru, má podobu vestavného patra, umístěného přímo nad kuchyní.

Strukturu domu definují 2 hlavní osy. Dlouhá severojižní osa kopírující 10metrový betonový koridor vedoucí od vstupních dveří skrze celý dům. Druhá osa protíná dům od západu na východ. Vzniklé křížení os dalo jméno celému projektu - The Crossing. Přirozeně také dělí prostor na „tmavý“ a „světlý“. Tmavá část čítá soukromé prostory majitelů, světlá pak společenskou obytnou část.

Ideu světlých a tmavých prostor skutečně uvedlo v život až světelné řešení. Projekt osvětlení byl od samého počátku nosným prvkem celého projektu. Pracovalo se na něm systematicky od započetí prací na studii domu. Tento úkol svěřili architekti ze studia 2 Architects do rukou světlených techniků ze společnosti Delta Light. Světlý prostor definuje prosklená stěna, za kterou najdeme multifunkční obývací část s kuchyní a jídelnou. Společenský prostor, rámovaný cedrovým obkladem, přirozeně vyžaduje intenzivnější světelné řešení, než je tomu v tmavé části. V té převažuje černé barevné ladění a klidovému pojetí prostoru odpovídá také tlumenější světelné řešení. Právě tento světelný kontrast je ideovou myšlenkou celého projektu.