Používáme cookies

Záznamy cookies nám pomáhají zlepšovat naše stránky. Využíváme je také k analytice a cílené reklamě. Podrobnější informace najdete na straně zásady ochrany osobních údajů.

sortiment výrobků
na stránkách výrobce
sortiment výrobků
na stránkách výrobce
 title-image-article

STŘÍBRNÁ MEDAILE PRO DELTA LIGHT

UDRŽITELNOST JE NA 1. MÍSTĚ

Těší nás, že společnost Delta Light za rok 2021 získala stříbrnou medaili jako uznání od společnosti EcoVadis. Toto milé gesto je důkazem dlouhodobého úsilí v oblasti udržitelnosti a společenské odpovědnosti firem. EcoVadis nezávisle hodnotí, jak se k tématu udržitelnosti staví ostatní firmy na základě 4 témat – etika, práce a lidská práva, životní prostředí a udržitelné zadávání veřejných zakázek. Delta Light překonává průměr odvětví v každém z těchto témat.

Životní prostředí

Delta Light vyniká svými aktivitami v oblasti obnovitelných zdrojů energie a nakládání s odpady. Týká se to zejména nakládání s hliníkem, který společnost používá jako hlavní materiál mnoha svítidel. Veškerý hliníkový odpad opakovaně využívá, protože hliník je 100% recyklovatelný.

Další prioritou je co nejefektivnější přístup ke spotřebě elektřiny. Rozsáhlá plocha střechy sídla společnosti Delta Light, která zahrnuje i výrobní závod, je pokryta 2 534 solárními panely. Ty pokrývají přibližně 90 % spotřeby elektrické energie. Další energie nakupovaná od dodavatele je 100% obnovitelná.

Práce a lidská práva

Delta Light poskytuje zdravé, bezpečné a vyvážené pracovní prostředí pro všechny své zaměstnance. Nabízí programy školení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zavedené zásady v oblasti práce a lidských práv.

Etika

Hodnocení etiky se zabývá tématy korupce, protisoutěžních praktik a odpovědného řízení informací. O vysoké hodnocení v této oblasti se společnost Delta Light zasloužila díky svým zásadám týkajících se bezpečnosti informací a korupce a zavedeného postupu pro oznamování etických problémů.

Udržitelné zadávání veřejných zakázek

Zde se hodnotí dodavatelé z hlediska jejich úsilí v oblasti CSR a nákupních politik. Delta Light má kromě jiných opatření zavedeny zásady udržitelného zadávání veřejných zakázek zahrnující environmentální a sociální faktory.